Andrea Mikula

Jan 19, 2021

Učenje slovenščine mi je omogočilo dvojezično izobrazbo.

Ko pomislim na šolski čas v Št. Petru, mi pridejo na misel samo lepi spomini. Učiteljice in učitelji ter seveda tudi šolske sestre so si močno prizadevali, da bi nam šlo dobro. Sošolke in sošolci smo se v času šolanja zelo povezali in tako postali močna skupnost. 

Učenje slovenskega knjižnega jezika mi je omogočilo dvojezično izobrazbo na Pedagoški visoki šoli v Celovcu. Ko sem postala učiteljica, me je pot leta 2016 pripeljala nazaj v Št. Jakob, kjer sem začela svoje prvo poklicno leto v ljudski šoli. Ta poklic mi je zelo všeč in me veseli, da se še večkrat vračam tudi nazaj v Št. Peter, kjer imamo občasne šolske maše. Še danes me vsi tam zelo prijazno sprejmejo. 

str228_Absolventi_AndreaMikula

Andrea Mikula

Učiteljica

LŠ Št. Jakob v Rožu