WebUntis

Gregor Einspieler

Jan 19, 2021

Vrednote, samozavest in samostojnost.

Študij solopetja in glasbene pedagogike na koroškem deželnem konzervatoriju v Celovcu. Klasično izobražen pevec, moja glavna dejavnost je v prvi vsti petje ali recital na opernem in koncertnem odru.

Višja šola Št. Peter mi je s svojimi kulturnimi, kreativnimi in predvsem glasbenimi ponudbami pokazala pot v delovni stet glasbe. Zelo sem hvaležen, da so na šoli odkrili mojo nadarjenost in me spodbujali, naj jo razvijam.

Pridobljeni jeziki 

Kar meni ostaja in mi je tudi poklicno najbolj v korist, so pridobljeni jeziki, v glavnem italijanščina in angleščina. Na žalost se v mojem šolskem času nisem udeležil ponudbe jezika ruščine. 

Vrednote, samozavest in samostojnost 

Št. Peter posreduje dijakom pomembne vrednote, socialne kompetence in določeno samozavest ter samostojnost. 

str227_Absolventi_Gregor_Einspieler

Gregor Einspieler

Operni pevec