Ines Stupica

Jan 19, 2021

Gospodarstvo je povsod.

 

Samostojna podjetnica med Slovenijo in Avstrijo 

Gospodarstvo me je že od nekdaj zanimalo. Spominjam se, da sem že v Št. Petru razmišljala o čezmejnem poslovanju, o prednostih dvojezičnosti, poznavanju dveh oz. več kultur. Čeprav nisem študirala ekonomije, me je pot popeljala prav tja, kamor sem želela. Sem samostojna podjetnica, podjetniška svetovalka za razne gospodarske kooperacije med Slovenijo in Avstrijo ter hkrati zaposlena pri Slovenski gospodarski zvezi v Celovcu (SGZ). Aktivna sem tudi pri vključevanju mladine v gospodarske procese. Želim, da uvidijo svoje prednosti in izkoristijo priložnosti. Gospodarstvo je namreč povsod in če bomo znali gospodarsko ravnati, bomo lahko ustvarili lepo prihodnost.

Harmonija vseh sestavin 

Vzgoja daje življenju smernice. Kar nekaj je tistih ključnih stvari, ki so mi ožigosale vsakdanjost. Od kuhanja sem se naučila strukture, kaj ima prednost, kaj lahko počaka. Na koncu je pomemben rezultat, ki sestoji iz harmonije vseh sestavin. Druga stvar je prezentacija. Spominjam se besed ravnatelja, ko nam je ob naši razposajenosti dejal, da naj se zavedamo, da kamorkoli gremo, ne zastopamo samo sebe, temveč tudi ustanovo, s katere prihajamo. Ob skupnem večernem druženju in molitvi pa sem spoznala, kako pomembno se je ustaviti, reflektirati dan, se zahvaliti, umiriti. 

Oblikovanje osebnosti 

Ravno zaradi zgoraj naštetega! Ker ni samo posredovanje znanja. Je način, je človeškost, je dobrota, je vzgoja. Izoblikovanje osebnosti je nekaj živega in so faze, prehodi, ki so ključni za zdrav razvoj in VŠ Št. Peter definitivno zasluži ta naziv, saj se dijakom v tem obdobju oblikujejo vrednote, identiteta, kreativno razmišljanje ter medsebojni odnosti. 

str226_Absolventi_InesStupica_IMG_0620

Ines Stupica

Samostojna podjetnica med Slovenijo in Avstrijo

Gospodarski zvezi v Celovcu (SGZ)