WebUntis

Urša Perne (Meglič)

Jan 19, 2021

Izobrazba in osebna rast.

Sem poročena in mama štirih otrok, živim v lepi gorski vasici pod Storžičem, le nekaj minut oddaljeni od Tržiča.

Letos mineva že 25 let, odkar sem zaključila šolanje na VŠ Št. Peter. 

Od takrat me je poklicna pot peljala preko prve zaposlitve v turizmu do podjetja, ki proizvaja stroje za izdelovanje prototipnih tiskanih vezij in tam še danes delam kot komercialistka. 

Brušenje značajev 

Na šolo v Št. Petru imam lepe spomine, prav tako na bivanje v internatu. Za mladega človeka je bistveno, da ima možnost, poiskati si dobro družbo vrstnikov, prav tako pa je pomebno, kakšne obšolske dejavnosti ima na razpolago in s tem možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa. V internatu smo si sobe delila dekleta, zbrana večinoma iz Slovenije, pa tudi iz avstrijske Koroške. Ob sobivanju smo si brusile značaje, v šoli smo se učile strpnosti, saj je bil razred dvojezičen. Večina od nas se je morala poleg tujih jezikov italijanščine in angleščine učiti še nemščino oz. slovenščino. Na začetku je bilo kar težko, a podprto z veliko mero potrpežljivosti sester in učiteljev. 

Tuji jeziki, kuharstvo, strežba plus stan- dardni izbor predmetov 

Bogat in pester učni načrt VŠ Št. Peter me je prepričal, da bom po petih letih z maturo v žepu uresničila takratne po trebe domače kmetije, ki se je usmerjala v turistično dejavnost. Tuji jeziki, kuharstvo, strežba, poleg tega pa standardni izbor predmetov za splošno izobrazbo in šivanje – kaj takega v Sloveniji ni ponujala nobena srednja šola. Še danes se pri kuhanju večkrat nasmehnem rutini, ki sem se je naučila prav v tej šoli – namreč načrtovanje aktivnega kuhanja in časa, ki ga lahko izkoristim za pripravo, je prešlo tudi v vsakdanje življenje. Rekla bi, da sem se ob tem naučila ciljnega izkoriščanja časa tudi na ostalih področjih dela. 

Življenjske vrednote 

Poleg izobraževanja je bilo veliko priložnosti za spoznavanje pravih življenjskih vrednot. Udejstvovanje pri pripravi svetih maš in praznovanj, mladinski dnevi, večerne meditacije, romanje v Assisi, gledališka skupina – vse to mi je bilo v pomoč pri izoblikovanju mnenja o tem, kaj je v življenju pomembno zame. Kar nekaj zgledov pri tem sem imela v sestrah, sošolkah, profesorjih, duhovnikih ali zunanjih sodelavcih šole. 

Vsekakor mi šola v Št. Petru ostaja v lepem spominu. Najdragocenejše, kar ostaja, je spomin na veliko čudovitih ljudi, ki sem jih takrat imela priložnost spoznati. 

str222_Absolventi_UršaPerne

Urša Perne (Meglič)

Komercialistka, mama štirih otrok

absolventka 1995