WebUntis

Erasmus+ – obvezna praksa v tujini

Gruppenfoto
Datum: 15. 12. 2019

Priznanje dijakinjam in dijakom za pripravljenost poklicne mobilnosti

Deželna sventica za mladino Sara Schaar in ravnatelj izobraževalne direkcije Robert Klinglmaier sta dijakinje Višje šole v Št. Petru 12. decembra 2019 v Koncernti hiši počastila za »brezmejno izobraževanje.«
Deželna svetnica je po pozdravu navzočih dejala, da je tovrstna praksa pomembno priporočilo za poklicno življenje, »saj sporoča, da je bil mladostnik pripravljen, da se loti česa novega in je s tem dokazal pogum za spoznavanje novih kultur«, tako Schaar.
Zelo je ponosna na mlade ljudi, ki ponesejo Koroško v svet, hkrati pa prinesejo na Koroško mnogo novega. »To je danes izrednega pomena, saj postaja Koroška vedno bolj mednarodna in povezanost s svetom narašča. Prakse v tujini so mejniki v izobrazbi.«
Priznanje so prejele Ana Čufar, Suzana Kokalj, Kristina Razinger, Eva Urbanija in Nika Štirn za opravljanje obvezne prakse v Nemčiji. K podelitvi priznanj jih je spremljala njihova mentorica Nataša Partl.