WebUntis

Priprava na advent

_1260654
Datum: 29. 11. 2018

V tokratni pripravi na advent, ki smo jo imeli prvi dve šolski uri v četrtek, 29. 11., smo v goste povabili p. Branka Cestnika, ki nam je preko svojega življenja spregovoril o adventu, hrepenenju in pričakovanju. Izzval nas je, da v skupinah skušamo najti odgovore na vprašanji: “Bog mojega upanja” in “Bog mojega dvoma”.
Vzporedno s programom v kapeli pa sta referent Katoliške mladine Rafael Mistelbauer in civilnik Jakob Krobath pripravila program za dijake, ki so močnejši v nemščini.
Za sklep je p. Branko v pritličju šole blagoslovil naš šolski adventni venček, ki nas bo spominjal in nam v adventu pomagal pripravljati naša srca, da bi se v njih zopet rodil Jezus.