WebUntis

Vpis 2023

Prijave

Prijave so možne od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ure v šoli.

NOVO: Prijava preko spleta

Kakšni so pogoji za vpis?

  • Zaključena osnovna šola oz. 8. šolska stopnja,
  • sprejemni izpit iz nemščine za tuje državljane (v primeru, da nemščine nimajo v spričevalu)
  • v nekaterih primerih sprejemni izpit iz slovenščine,
  • prijavni obrazec.

Dobro je, da vem …

  • Sprejemni izpit je pokazatelj osnovnega znanja nemškega ali slovenskega jezika. Izpit je pogovor z germanistom oz. slovenistom na šoli. Kot pripravo na ta pogovor zelo priporočamo jezikovne tečaje v poletnih mesecih.
  • Okvirni datumi: dan odprtih vrat (januar), oddaja prijave (februar), mesec sprejemnih izpitov (julij oz. september), začetek šolskega leta (2. ponedeljek v septembru).
  • V primeru, da ne moremo sprejeti vseh vpisanih, kot merilo vzamemo šolski uspeh. Vsi ostali so vpisani na čakalni seznam.

Preberi več

Ali se na šolo lahko vpišem tudi če ne poznam enega od obeh učnih jezikov?

Znanje nemščine in slovenščine je zelo dobrodošlo, saj omogoča bolj kakovosten in hitrejši razvoj in napredovanje v jeziku. V veliko pomoč so lahko jezikovni tečaji ali učenje pred začetkom šole. Predvsem pa je pomembno navdušenje in želja po učenju jezika, to pa je tisto, kar dijakom odpre vsa vrata v jezikovni svet. Mnogi, ki so prišli z minimalnim znanjem enega od jezikov, se lahko pohvalijo, da so to znanje v času šolanja razširili in močno nadgradili.

Kakšni so stroški šolanja?

Višja šola za gospodarske poklice Št. Peter je privatna šola. Vsak dijak mesečno prispeva šolnino, ki znaša
za petletni program: € 75,-
za enoletni program: € 55,-
Šolnino lahko mesečno prenakažete na račun uprave; priporočamo, da si uredite trajnik.
Šolnino lahko poravnate na upravi tudi v gotovini.

Dijaki pri gastronomskih predmetih potrebujejo uniformo za kuhanje in strežbo (ki jo naročijo v šoli) in imajo nekaj dodatnih stroškov s potrebščinami za pouk. Prav tako plačajo prispevke za ekskurzije, duhovna srečanja, jezikovne dneve. Za podporo lahko zaprosijo pri Združenju staršev in na Izobraževalni direkciji.

Preberi več

Kako se pride do šole?

Oglej si lokacijo

40 min z avtobusom do Beljaka in 55 minut do Celovca

Avtobusni prevoz dijakov iz Slovenije

Za dijake, ki prihajajo iz Slovenije, je organiziran avtobusni prevoz v nedeljah zvečer in petek po pouku v smeri Jesenice – Št. Peter in obratno. Do Jesenic pa lahko koristijo subvencioniran dijaški prevoz po Sloveniji.

Gre za pobudo staršev po organiziranem avtobusnem prevozu iz Slovenije, ki je zelo dobrodošla in praktična. 

  • Odhod iz avtobusne postaje Jesenice: Nedelja ob 19.45.
  • Odhod iz avtobusne postaje v Št. Petru: Petek ob 13.00.

Mesečni prispevek v letu 2022/23 je 70 evrov. Prijava in informacije: avtobusno podjetje Vandrovc (Podkoren 53, 4280 Kranjska Gora, +386 31 378 978, info@vandrovc.si)

Ali imajo dijaki možnost bivanja?

Dekleta in fantje, ki se šolajo na Višji šoli za gospodarske poklice Št. Peter, imajo možnost bivanja v Internatu Št. Peter, ki s šolo tesno sodeluje. V popoldanskem času je možnost druženja, skupnega učenja, športnih aktivnosti in drugih dejavnosti tudi za tiste, ki ne bivajo v internatu.

Za fante in dekleta, ki obiskujejo Višjo šolo za gospodarske poklice in nimajo možnosti bivanja v internatu, pomagamo najti ustrezno bivališče v okolici.

Preberi več

Kako se lahko vpišem v internat?

Za vpis v internat izpolnite prijavnico, ki velja za eno leto.
Prijavnico oddate skupaj s prijavnico za šolo ali pa jo pošljete vodstvu konventa.
Za sprejem v internat je potreben osebni pogovor s starši in učenko, zato se za spoznavno srečanje dogovorite z vodjo internata.

Preberi več