Koledar za šolsko leto 2016/2017

09.09. 08.00 popravni izpiti (V. letnik: RW)
12.09. 08.00
08.00
10.00
13.00
14.00
popravni izpiti (V. letnik: D, PBUR)
sprejemni izpiti
vpisovanje
Strokovna konferenca za prehrano in gastronomijo
začetna konferenca
13.09. 08.00 šolarska maša (Jurij Buch, s. Urša)
14.09. 10.30
19.00
obisk ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca
seja plesnega komiteja
16.09. oddaja dn (1. stranski termin)
19.09. pisni zrelostni izpit (nemščina)
21.09. pisni zrelostni izpit (angleščina)
22.09. pisni zrelostni izpit (slovenščina)
23.09. pisni zrelostni izpit (italijanščina)
26.09. pisni zrelostni izpit (gospodarsko poslovanje in računovodstvo)
27.-29.09. 07.45 strokovna ekskurzija v Slovenijo (V. letnik: Mag. Olip)
28.09. 14.00 predstavitev diplomskih nalog (1. NT)
28.-30.09. 16.00 duhovno srečanje v Repnjah (I. letnik: s. Urša Šebat, Mag. Melcher)
29.09.-
01.10.
18.00 Seminar slovenskega jezika in kulture v Dravogradu (slovenisti oz. dvojezični učitelji)
30.09. 08.00 romanje v Gospo Sveto (V. letnik: Mag. Olip)
03.10. 08.00 popravni izpiti (IV. letnik)
04.10. 07.45
08.00
Frančiškov praznik na Kapelci (s. Urša Šebat)
popravni izpiti (IV. letnik)
05.10. intenzivne vaje šolskega zbora
06.10. 15.00 intenzivne vaje šolskega zbora
pedagoška konferenca
10.10. sodelovanje šolskega zbora pri praznovanju za 10. oktober
11.10. 10.00
14.00
volitev zastopnikov šole
kompenzacijski izpiti
12.-14.10. 16.00 duhovno srečanje v Repnjah (II. letnik: s. Urša Šebat, Mag. Koschier)
14.10. 14.00 ustni zrelostni izpiti (1. NT)
18.10. 09.30 Welcome Day (I. letnik SGŠ/EWF: Mag. Melcher, Mag. Metschina, Mag. Partl, Mag. Schellander)
17.10. 08.00 Fototermin (Foto Schober)
24.-30.10. 08.00 študijsko potovanje na območje Alpe-Jadrana (Mag. Schellander)
26.-28.10. 16.00 duhovno srečanje v Repnjah (III. letnik: s. Urša Šebat, Mag. Supan)
31.10. 1. avt. prosti dan
10.11. 15.30 pedagoška konferenca
18.11. 09.00
15.00
20.00
konferenca za ravnatelje (Schellander)
srečanje učiteljev privatnih šol (Sodalitas – Tinje: vsi kolegi in kolegice)
šolski ples (V. letnik: Mag. Olip)
23.11.  8.00 priprava na advent (s. Urša)
28.11. 14.00 pedagoška konferenca
01.12. 07.00
09.00
svitna (Jurij Buch, s. Urša)
Ready4Europe (Mag. Schellander)
02.12. 11.45
15.00
16.00
Vienna´s English Theatre: The Hound of the Baskervilles
občni zbor združenja staršev
1. dan staršev
09.12. 2. avt. prosti dan
06.-11.12. ekskurzija v Rim (s. Urša Šebat)
16.12. 08.30 Tag der offenen Tür / dan odprtih vrat / open house / giorno di casa aperta
23.12. 3. avt. prosti dan
22.12. 08.00 božična sv. maša (Jurij Buch, s. Urša)
23.12.-
09.01.2017
božične počitnice
23.01. 15.30 pedagoška konferenca
15.01. 17.00 noč Višjih šol
15.-22.01. Dunajska akcija (III. letnik: Mag. Partl, Mag. Metschina)
26.01.  11.00 celodnevno češčenje  (I., II., III. letnik: Mag. Peter Olip, s. Urša)
03.02. 15.30 semestralna konferenca
06.02 07.45 dan jezikov (Mag. Schellander)
06.-10.02. intenzivni jezikovni teden (I. letnik in SGŠ) v Ljubljani (Mag. Smolej, Jasna Černjak)  in Celovcu (Mag. Metschina, Mag. Melcher)
06.-11.02. ekskurzija v Bruselj
13.-17.02. semestralne počitnice
20.02. predstavitev diplomskih nalog (2. NT)
21.02.  11.00 predstavitev študijskih možnosti v Sloveniji (Generalni konzulat RS, Mag. Schellander)
22.02. Zimski športni dan
24.02.  9.30 Iskrica: Miha Dolinšek (Marjan Stikar)
25.02. 08.00 celodnevni seminar: implementacija in evalvacija novosti v tekočem šolskem letu
28.02. 14.00
18.30
ustni zrelostni izpiti (2. NT)
pustni ples
09.03. 18.00
19.00
maša (Jurij Buch, III. letnik, s. Urša)
41. dobrodelna tombola (III. letnik, s. Urša)
10.03.  8.30 mladinska gledališka skupina Bilčovs: Lov na čarovnice
03.04. oddaja predlogov za zadnji šolski teden
05.04.  15.30 pedagoška konferenca)
06.04.  8.00 predvelikonočna sv. maša (Jurij Buch, s. Urša)
06.-11.04. Assisi 2017 (s. Urša Šebat)
10.-18.04. velikonočne počitnice
07.04. 17.00 2. dan staršev
24.04. 12.15 redovalna konferenca (V. letnik)
24.-25.04. prezentacije diplomskih nalog
02.05. 07.45 popravni izpiti (V. letnik)
oddaja predlogov za zadnji šolski teden
27.04. 19.30 IMPULS/Z 2017
03.05. pisni zrelostni izpit (nemščina)
04.05. pisni zrelostni izpit (gospodarsko poslovanje in računovodstvo)
05.05. pisni zrelostni izpit (angleščina)
09.05. pisni zrelostni izpit (slovenščina)
10.05. pisni zrelostni izpit (matematika)
11.05. pisni zrelostni izpit (italijanščina)
24.05. 13.00 redovalna konferenca (III. letnik)
26.05. 4. avt. prosti dan
29.05.-09.06 predhodni zrelostni in diplomski izpiti
30.-31.05. 08.00 kompenzacijski izpiti
16.06. 5. avt. prosti dan
19.-23.06. športni teden v Lignano II. letnik (Mag. Koschier, Mag. M. Kulnik)
21.-25.06. ekskurzija v London (Mag. Male, Mag. Schellander)
26.-27.06. ustni zrelostni izpiti
30.06. 12.00 redovalna konferenca
04.07. 08.00 športni dan
05.07. 08.00 sprejemni izpiti
05.-06.07. projektni dnevi in ekskurzije
07.07. 08.00 zaključna sv. maša
zaključna konferenca