Koledar za šolsko leto 2017/2018

08.09. 08.00 popravni izpiti
11.09. 08.00
08.00
10.00
13.00
14.00
popravni izpiti
sprejemni izpiti
vpisovanje
Strokovna konferenca za prehrano in gastronomijo
začetna konferenca
12.09. 08.00 šolarska maša (Jurij Buch, s. Urša)
13.09. 19.00 seja plesnega komiteja
15.09. oddaja dn (1. stranski termin)
18.09. pisni zrelostni izpit (slovenščina)
19.09. pisni zrelostni izpit (angleščina)
22.09. pisni zrelostni izpit (gospodarsko poslovanje in računovodstvo)
20.-22.09. duhovno srečanje II. letnik, Repnje (s. Urša, Mag. Melcher)
22.09.  8.35 Wirtschaftsmuseum (predavanje)
25.09. 11.30
14.00
obisk državnega sekretarja RS Matjaža Zupančiča
predstavitev diplomskih nalog (1. NT)
26.09. 10.00 dan evropskih jezikov (Mag. Koschier, Mag. Sandrini, Mag. Schellander)
26.-28.09. strokovna ekskurzija v Slovenijo (Mag. Male, Mag. Perne)
27.-29.09. 16.00 duhovno srečanje v Repnjah (I. letnik: s. Urša in s. Veronika, Mag. Olip)
28.-30.09. 18.00 Seminar slovenskega jezika in kulture v Kopru (slovenisti oz. dvojezični učitelji)
02.-03.10. 8.00 popravni izpiti (IV. letnik)
04.10. 07.45 Frančiškov praznik v Pliberku in pri sv. Hemi (s. Urša)
05.10. 15.00 pedagoška konferenca
06.10. 8.00
9.30
romanje maturantov h Gospe Sveti (Mag. Male)
obisk dijakov Srednje elektro šole in tehnične gimnazije iz Novega Mesta (Mag. Schellander, s. Urša)
11.10. 10.00
14.00
17.30
18.00
volitev zastopnikov šole
kompenzacijski izpiti
roditeljski sestanek II. letnik (Mag. Melcher)
roditeljski sestanek III. letnik (Mag. Koschier)
12.10. 9.30 14.00 Welcome Day (I. letnik SGŠ: Mag. Olip, Mag. Metschina, Mag. Partl, Mag. Schellander)
ustni zrelostni izpiti (1. NT)
16.-20.10. Dunajska akcija III. letnik (Mag. Koschier)
16.10. 16.00 roditeljski sestanek V. letnik (Mag. Male)
20.10. 11.00 Gledališka skupina O’Klapa: Obuti maček
23.10 19.00 maša za +Urha Toškoviča in + Cirila Eniko
24.-29.10. ekskurzija v Rim II. letnik (Mag. Rosenzopf, s. Urša)
25.10. 14.00
17.30
18.00
roditeljski sestanek I. letnik (Mag. Olip)
roditeljski sestanek ESŠ
(Mag. Metschina)
roditeljski sestanek IV. letnik (Mag. Partl)
27.10. 1. avtonomni prosti dan
30.10.  8.00 šolsko slikanje
03.11. 2. avtonomni prosti dan
06.11.  11.00 Deželni šolski svet: Forum Minderheitenshulwesen
09.11. 9.15 19.00 sprejem pri deželnem glavarju (Mag. Part, Mag. Schellander)
Gledališka skupina Slomškovega doma: Štirje letni časi
14.11. 15.30 pedagoška konferenca
16.11. 09.00
15.00
konferenca za ravnatelje (Schellander)
srečanje učiteljev privatnih šol (St. Georgen: vsi kolegi in kolegice)
17.11. 20.00 maturantski ples (Mag. Male, Dipl. Päd. Roblek)
21.11. 7.00 ekskurzija v Novo Gorico (IV., V. letnik, Mag. Part, Mag. Male, Mag. Schellander)
22.11. 9.35 predstavitev Krvavec Unitur Ski Resort (IV., V. letnik, Mag. Part)
22.-24.11. duhovno srečanje III. letnik (s. Urša, Mag. Koschier)
27.11. 17.00 seja odbora šolske skupnosti (Mag. Schellander)
30.11. 15.30 priprava na advent (s. Urša)
Erasmus+ Award 2017 na Dunaju (V. letnik, Mag. Partl, Mag. Schellander)
01.12 14.30
16.00
občni zbor združenja staršev
1. dan staršev
07.12. 07.00
15.30
svitna (Jurij Buch, s. Urša)
adventno srečanje za zaposlene
13.12. 11.45 Vienna´s English Theatre: Romy & Julian
22.12.  8.00 božična sveta maša (Jurij Buch, s. Urša)
23.12.-08.01.2018 božične počitnice
10.01. pisni zrelostni izpit (nemščina)
11.01. pisni zrelostni izpit (angleščina)
12.01. pisni zrelostni izpit (slovenščina)
15.01. pisni zrelostni izpit (gospodarsko poslovanje in računovodstvo)
15.01. 15.30 pedagoška konferenca
25.01. 17.00 noč Višjih šol
26.01.  8.30 Tag der offenen Tür | dan odprtih vrat | open house | gi
01.02. zimski športni dan
05.-09.02. 7.00 intenzivni jezikovni teden (I. letnik in SGŠ) v Ljubljani (Jasna Černjak) in Celovcu (Mag. Metschina, Mag. Olip)
05.-09.02. ekskurzija v Bruselj
06.02. 13.00 semestralna konferenca
12.-16.02. semestralne počitnice
20.02. predstavitev diplomskih nalog (2. NT)
24.02.  08.00 celodnevni seminar: implementacija in evalvacija novosti v tekočem šolskem letu
26.02. 14.00 ustni zrelostni izpiti (2. NT)
27.02. mladinski križev pot (s. Urša)
28.02.-02.03. duhovno srečanje Repnje, IV. letnik (s. Urša)
11.-17.03. izmenjava, v gosteh dijaki iz Bolgarije
15.03. 18.00
19.00
sveta maša (Jurij Buch, III. letnik, s. Urša)
42. dobrodelna tombola (III. letnik, s. Urša)
17.-24.03. intenzivni jezikovni teden London (Mag. Schellander, Mag. Partl)
22.03.  8.00 predvelikonočna maša (Jurij Buch, Mag. Perne)
22.-27.03. Assisi 2018 (Mag. Rosenzopf, s. Urša)
26.03.-03.04. velikonočne počitnice
05.04. 15.30 pedagoška konferenca
09.04. oddaja predlogov za zadnji šolski teden
13.04. 16.00

17.00

informativni sestanek za obvezno prakso v tujini (Mag. Partl)
2. dan staršev
16.04. prezentacije diplomskih nalog
24.04. 12.15 redovalna konferenca (V. letnik)
27.04. zaključek šolskega leta (V. letnik)
30.04. 3. avtonomni prosti dan
02.05. 07.45 popravni izpiti
27.04. 19.30 IMPULS/Z 2017
03.05. pisni zrelostni izpit (nemščina)
04.05. pisni zrelostni izpit (gospodarsko poslovanje in računovodstvo)
07.05. pisni zrelostni izpit (slovenščina)
08.05. pisni zrelostni izpit (angleščina)
11.05. pisni zrelostni izpit (matematika)
17.05. pisni zrelostni izpit (italijanščina)
4. avtonomni prosti dan
14.-18.05. športni teden Lignano, II. letnik (Mag. Kulnik D., Mag. Melcher)
16.05. 8.15 WIFF-ZACK šolski sejem Celovec (Mag. Koschier)
17.05. pisni zrelostni izpit (italijanščina)
24.05. 12.15
19.30
redovalna konferenca (III. letnik)
sklepna prireditev: IMPULZ
29.-30.05.  08.00 kompenzacijski izpiti
01.06. 5. avtonomni prosti dan
04.-15.06. predhodni zrelostni in diplomski izpiti
25.-26.06. ustni zrelostni izpiti
29.06. redovalna konferenca
03.07. športni dan
04.07. 08.00 sprejemni izpiti
04.-05.07. projektni dnevi in ekskurzije
07.07. 08.00 zaključna sv. maša
zaključna konferenca