WebUntis

Obvezna praksa

Učni načrt Višje šole za gospodarske poklice določa med III. in IV. letnikom 12-tedensko obvezno prakso. Šolsko leto se za učenke in učence III. letnika konča 31. maja, IV. letnik pa začne šolsko leto s prvim ponedeljkom meseca oktobra.

V mesecih junij, julij, avgust in september opravijo učenke in učenci 12-tedensko prakso.
Sposobnosti in spretnosti, ki so si jih učenke in učenci pridobili v šoli, med obvezno prakso utrdijo in izpopolnjujejo.

Dijakinje in dijaki prakso lahko opravijo v Avstriji ali v inozemstvu, kjer poleg strokovno praktičnih dejavnosti poglobijo tudi znanja v tujih jezikih.
Vodstvo šole priporoča opravljanje obvezne prakse v gostinstvu.

Dijakinje in dijaki IV. letnika opravijo spomladi predhodni zrelostni in diplomski izpit iz kuharstva in strežbe. Praksa v prvovrstnih obratih je dobra priprava za uspešen izpit.

Zainteresirane/i dijakinje in dijaki lahko opravijo obvezno prakso v inozemstvu. Zaenkrat prakso v inozemstvu finančno preko projektov Leonardo da Vinci/Erasmus+ podpira Evropska skupnost.

Partnerski obrati šole so v Sloveniji, Nemčiji, Italiji, Veliki Britaniji in Luksemburgu.

Določila za obvezno prakso (PDF, v nemščini)