WebUntis

Nove poznavalke in poznavalec sira

Gruppenfoto Käsekenner
Datum: 1. 7. 2019

Konec junija, preden so se naše učenke in naši učenci poslovili v počitnice, se je 12 učenk in učencev pripravljalo na certifikatni izpit za poznavalko in poznavalca sirov.
To certifikatno izobrazbo ponujamo na Višji šoli že od leta 2015, ko smo izvedli prvi izpit. Dodatna izobrazba, v kateri gre za osnovno živilo sir, vbudi vsako leto v drugem letniku dosti zanimanja, tako da smo izvedli leto že petič izpit za poznavalko in poznavalca sirov. Letos je uspešno zaključilo dodatno kvalifikacijo 11 učenk in en učenec, ki se od 27. junija 2019 naprej lahko imenujejo za poznavalko oziroma poznavalca sirov.
Dodatna kvalifikacija obsega 40 učnih enot, v katerih se posreduje tema sir tako teoretično kot tudi praktično. V teoretičnem delu gre med drugim za surovino mleko in na primer proizvodnjo sira, praktični del ima v ospredju pravilno rezanje sira ter prezentacija le tega z ustrezajočimi pijačami in dodatki.
Izpit so učenke in učenec opravili v treh delih. Ti deli zajemajo teorijo, senzoriko in prakso. Medtem, ko poteka teoretični in senzorični izpit z izobraževalko gospo mag. Danielo Pečnik, sta pri praktičnem izpitu obvezna dva zunajšolska spraševalca. Velika zahvala velja gospe diplomirani pedagogiji Franziski Rabensteiner, učiteljici na HLW Wolfberg ter gospodu Johannu Lesjaku, nekdanjemu vodji produkcije in tehnike pri Kärntnermilch, ki sta ponovno bila pripravljena voditi s sprašanji učenke in učenca skozi izpit.
Na tem mestu bi se radi zahvalili tudi Obersteirische Molkerei, ki je letos z izborom svojih sirov podprla izobrazbo.