WebUntis

Predhodni izpiti 4. letnika

7b7cfe47-c737-4aa4-ad9a-8cb784b5e903
Datum: 14. 6. 2023

„Hrana najprej razveseli oči in nato želodec.“
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Od 24. 05. do 07. 06. 2023 so na naši šoli potekali predhodni ipiti iz kuharskega in restavracijskega menedžmenta. Nastopilo je 25 kandidatk in kandidatov, ki so v teh dneh opravili točno 50 izpitov, s tem pa izpolnili pogoje za zrelostne izpite, ki jih čakajo naslednje leto. Ponosni smo, saj so vsi na tako visoki ravni opravili izpite.

V izpitnem področju restavracijski menedžment imajo dijaki nalogo, da pokrijejo mizo za 4 osebe na vrhunski ravni gastronomije. Samostojno opravijo “mise en place” dela in skrbijo za profesionalno strežbo in dobro počutje gostov. Vključena je ponudba brezalkoholnih pijač in predstavitev ter strežba vin.

Ocenjevanje poteka s pomočjo ocenjevalne pole, kjer se ocenjuje nastop, koordinacijo s kuhinjo in barom, “mise en place” dela, pokrivanje mize po strokovnih pravilih, celoten vtis mize, “a la cartno” pokrivanje pribora po naročilu gostov in strežba, urejenost prostora, oskrba gostov, ponudba in strežba pijač, predstavitev in strežba vin, streženje jedi po pravilih, jezikovna kompetenca in pospravljanje.

O visokem nivoju kandidatk in kandidatov so se lahko prepričali številni gostje iz turizma, gospodarstva, šolstva in seveda starši kuharskih kandidatk in kandidatov.

Za izpitno področje kuhinjskega menedžmenta kandidatke in kandidati dobijo jedilnik s štirimi hodi, ki ga je potrebno načrtovati in potem skuhati. Ocenjevalna pola vključuje področja za osebno higieno, načrtovanje, delovni prostor vključno “mise en place” ergonomije, red in higieno, vedenje, pripravo vseh hodov (vključno “mise en place” dela, pripravo, kreativnost in porcijoniranje, časovni menedžment, konsistenco, emperaturo, okus), koordinacijo s strežbo in pospravljalna dela.
Goethejev citat, da naj bi jedi najprej razveselile oko in nato želodec, velja za visoko kakovost ob teh izpitih. Ponosni smo na vaše uspehe!