WebUntis

Predstavitev diplomskih nalog

_1290405
Datum: 10. 4. 2019
Kategorija: Blog, Dijaki, Izpit, Matura

Naši letošnji maturanti so v sredo, 10.4.2019 predstavljali svoje diplomske naloge.
Pišejo jih v skupinah ali parih, ki jih sestavijo glede na temo, o kateri želijo pisati, pri tem pa jih spremljajo mentorji.
Dober izziv je skupno delo, dopolnjevanje, pravilno pisanje, uporaba različnih virov, teoretični in analitični del in še veliko drugih izzivov, s katerimi se soočijo v teku pisanja. Diplomska naloga je dvojezična in je dvojezično tudi predstavljena.

Našim maturantom čestitamo za opravljeni prvi del mature in jim želimo veliko uspeha tudi pri zaključevanju 5. letnika in nato naslednjih dveh delih mature, pisnem in ustnem.