WebUntis

Sara Terbuch z diplomsko nalogo na natečaju FH Kärnten/Koroška

Präsentation FH Villach Sara Terbuch I 2019 copy
Datum: 30. 4. 2019
Kategorija: Blog, Dijaki, Izpit, Natečaj

V petek, 26. aprila 2019 je Sara Terbuch svojo diplomsko nalogo z naslovom »Diabetes mellitus tip 1 dandanes/Diabetes mellitus Typ 1 in der heutigen Zeit« prestavila pri natečaju FH Kärnten/Koroška. Pri predstavitvi je Sara izpostavila bolezensko sliko v vsakdanu sladkornih bolnikov. Nadalje je razložila povezavo med telesom in dušo. Posebno uspela ji je predstavitev pametnih sistemov, ki jih diabetiki uporabljajo dandanes. Zaključila je z znanstvenim delom ter analizo vprašalnikov, ki jih je oddalo 150 oseb.
Kot že pri predstavitvi diplomske naloge, ki je del zrelostnega in diplomskega izpita na Višji šoli za gospodarske poklice, je Sara njeno temo tudi tokrat odlično predstavila.
Čestitamo!
Menotrici diplomske naloge sta bili mag. dipl.-ped. Natascha Partl  pri predmetu psihologija ter dipl.-ped. Andrea Amruš Einspieler pri predmetu prehrana in živilska tehnologija.