WebUntis

Metodologije učenja

Pouk zaradi praktičnih predmetov velikokrat traja pozno v popoldan. Prizadevamo si, da ga primerno oblikujemo in dijakom z različnimi metodami pomagamo do uporabnega znanja.

V pouk vključujemo projekte, jezikovne kopeli, jezikovno asistenco in individualno učenje, intenzivne dneve, goste, timsko delo, učenje v naravi, kooperativno učenje, ekskurzije, izmenjave, medpredmetno učenje, bralno vzgojo, uporabo računalnikov in interneta. Gastronomski predmeti potekajo v specialnih učilnicah. Dijaki imajo možnost, da napredujejo tudi z izobraževalnimi potovanji in se prijavijo na natečaje.