Vpis v Višjo šolo je preprost in primerljiv z vpisom v vsako drugo srednjo šolo. Naša prednost je v tem, da smo dvojezična strokovna šola na avstrijskem Koroškem.

Pogoji za vpis

  • Zaključena osnovna šola oz. 8. šolska stopnja,
  • sprejemni izpit iz nemščine za tuje državljane (v primeru, da nemščine nimajo v spričevalu)
  • v nekaterih primerih sprejemni izpit iz slovenščine,
  • prijavni obrazec.

Dobro je, da vem …

  • Sprejemni izpit je pokazatelj osnovnega znanja nemškega ali slovenskega jezika. Izpit je pogovor z germanistom oz. slovenistom na šoli. Kot pripravo na ta pogovor zelo priporočamo jezikovne tečaje v poletnih mesecih.
  • Okvirni datumi: dan odprtih vrat (januar), oddaja prijave (februar), mesec sprejemnih izpitov (julij oz. september), začetek šolskega leta (2. ponedeljek v septembru).
  • V primeru, da ne moremo sprejeti vseh vpisanih, kot merilo vzamemo šolski uspeh. Vsi ostali so vpisani na čakalni seznam.

Kandidati, ki se želite vpisati v našo šolo, s seboj prinesite naslednje dokumente:
PRIJAVNICA (PDF).

Stroški šolanja

Višja šola za gospodarske poklice Št. Peter je privatna šola. Vsak dijak mesečno prispeva šolnino, ki znaša v šolskem letu 2020/21
za petletni program: € 75,-
za enoletni program: € 55,-
Šolnino lahko mesečno prenakažete na račun uprave; priporočamo, da si uredite trajnik.
Šolnino lahko poravnate na upravi tudi v gotovini.

Dijaki pri gastronomskih predmetih potrebujejo uniformo za kuhanje in strežbo (ki jo naročijo v šoli) in imajo nekaj dodatnih stroškov s potrebščinami za pouk. Prav tako plačajo prispevke za ekskurzije, duhovna srečanja, jezikovne dneve. Za podporo lahko zaprosijo pri Združenju staršev in na Deželnem šolskem svetu.