WebUntis

Zgodovina

1908

Osnovna šola
Župnik Matej Ražun je leta 1908 na takratne razmere na Koroškem odgovoril z ustanovitvijo lastne šole za slovensko govorečega in čutečega človeka.

1912

Prvi gospodinjski tečaj
Podpora slovenski družini, kjer so si dekleta, bodoče žene in matere pridobivale osnovno znanje iz gospodinjstva.

1941

Sestre morajo zapreti šolo in internat
Med 2. svetovno vojno je bilo delovanje šole in gospodinjskih tečajev prepovedano. Sestre so morale zapustiti ustanovo.

1945

Šivalni in gospodinjski tečaji
Jeseni 1945 so se sestre vrnile v razdejano poslopje in nadaljevale s šivalnimi in gospodinjskimi tečaji.

1946

Kmetijsko-gospodinjska šola

1946

Prvi slovenski otroški vrtec na Koroškem
Šolske sestre so videle potrebo slovenskega kmečkega prebivalstva iz občine in ustanovile prvi slovenski otroški vrtec na Koroškem. Zanimivo je, da je imel počitnice v zimskem času, ko so doma imeli dovolj časa za otroke.

1966

Dvojezična enoletna Gospodinjska šola
Zaradi jezikovne asimilacije je nastala dvojezična enoletna Gospodinjska šola s pravico javnosti.

1974

Triletna strokovna šola
Vzporedno je do leta 1974 potekala kmetijsko-gospodinjska šola, ki se je preoblikovala v triletno strokovno šolo za gospodarske poklice. Tudi ta je bila dvojezična.

1989

Petletna Višja šola za gospodarske poklice
Zaradi težnje po višji izobrazbi v družbi in zahtev trga dela je bila ustanovljena Višja šola za gospodarske poklice.

2000

Enoletna Strokovna gospodarska šola
Enoletna šola je dobila nov poudarek v predmetniku.

Vse o šoli si lahko preberete v zborniku, ki je bil izdan ob 100-letnici šole (prenesite PDF)