Dodatne kvalifikacije

Učenci in učenke naše šole imajo možnost, da si z dodatnimi kvalifikacijami pridobijo znanje in certifikat na področju poznavanja vin, sirov in barmanstva.

Preko dodatnega predmeta (če si ga izberejo) se bolj poglobijo v posamezno tematiko. Gre za neke vrste tečaj, ki se konča z izpitom. Izpitna komisija poteka pod strokovnim vodstvom spraševalcev in strokovnjakov iz gospodarstva.

Seznam možnih dodatnih kvalifikacij