WebUntis

Mladi somelje

Mladi somelje je dvoletno izobraževanje, ki poteka dve uri tedensko. V prvem letu izobraževanja si dijaki in dijakinje pridobijo splošno znanje o brezalkoholnih in alkoholnih pijačah, pridelavo vinske trte in vin. Naučijo se kako se vina strežejo. Velik poudarek je na senzoriki in degustaciji vin in hrane.

V drugem letu se temeljito poglobijo v temo vino. Spoznajo mednarodno vinogradništvo, perfekcijoniranje postrežbe vin ter priporočanje vin k različnimi jedem.

Še vedno je v ospredju senzorika, naučijo se pisanja vinske karte.