WebUntis

Na šoli poleg težiščnih predmetov iz gospodarstva in prehrane, velik del pouka zavzame učenje jezikov. Slovenščina in nemščina imata na Koroškem kulturno jezikovni pomen in sta zato učna predmeta, ki se poučujeta v vseh predmetih ter imata mesto pri diplomskem in zrelostnem izpitu. Obvezna tuja jezika sta angleščina in italijanščina.
Ruščina, latinščina ali hrvaščina so izbirni prosti predmeti, ki si jih naši dijaki izberejo, če želijo osnovnega znanja in konverzacije iz teh jezikov. Izvedba predmetov je mogoča na podlagi zadostnega števila prijav. Marskikomu to pride prav pri kasnejšem poklicnem delu.