WebUntis

Šolski pevski zbor

V raznih zasedbah sodeluje pri šolskih prireditvah (vsakoletna sklepna prireditev Impulz/s, šolske maše, itd.) kot tudi pri javnih nastopih (npr. adventni koncert na Bistrici v Rožu 2012, 2013 in 2015, Misijonski praznik na Plešivcu oktobra 2012, sveta maša v celovški stolnici z brazilskim škofom Erwinom Kräutlerjem jeseni 2006, koncert ob kulturnem prazniku februarja 2014 v Domu glasbe v Celovcu, romanje maturantov h Gospe Sveti in nastop na koncertu „Naša pesem“ pevskega zbora Jakob Petelin Gallus jeseni 2015) in zasebnih praznovanjih.

Načelo večjezičnosti se kaže tudi v repertuarju šolskega zbora, ki goji dvo- oziroma večjezičnost pri petju. Ob pevcih se pogosto glasbeno udejstvujejo tudi nadarjeni glasbeniki s svojimi glasbili.