WebUntis

Duhovna srečanja

Poleg znanja in kompetenc, ki jih mladi potrebujejo za življenje, so nam na šoli zelo pomembni medsebojni odnosi, duhovna rast in graditev razredne skupnosti. V ta namen za vse razrede organiziramo tridnevno duhovno obnovo v Sloveniji (Repnje in Bled); vodi jo profesorica verouka s pomočjo razrednika.

Enoletna šola ima poudarek na medsebojnem spoznavanju s pomočjo tematskega ustvarjanja.
Dijaki in dijakinje petletne Višje šole v prvem letniku premagujejo jezikovne in kulturne izzive, spoznavajo sebe, svoje sošolke in sošolce ter svoje in njihove vrednote. V drugem letniku spoznavajo razsežnosti konflikta, iščejo ustrezne načine za njegovo reševanje in razmišljajo o pomenu odpuščanja. V tretjem letniku je v središču tema ljubezni, pri kateri iščejo temelje svoje poklicanosti, spoznajo različne poti uresničevanja svojega življenja. V četrtem letniku se srečajo s poglobljenim pogledom na človeka in gledajo v prihodnost.

Duhovno srečanje poteka v sklopu pouka in je zato obvezen del šolanja.