WebUntis

Eko-šola

Eko-šola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Namenjen je spodbuditi in večati ozaveščenost o klimatskih spremembah med dijaki. Spodbuja se aktivno sodelovanje tako v lokalni skupnosti kot tudi širše. Naša šola s tem projektom sodeluje z novo srednjo šolo v Podkloštru in s kmetijsko-strokovno šolo Stiegerhof.
Naši mladi bodo kmalu vplivali na prihodnost in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. S temi projekti uresničujejo trajnostni razvoj ter vplivajo na vedenje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Več o Eko-šoli: prenesite PDF (V nemščini)