WebUntis

Mednarodne kooperacije

Erasmus+

Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Učenke in učenci 5-letne Višje šole morajo po tretjem letniku opraviti prakso. Preko Erasmus+ jo lahko opravijo v državah EU, kjer s pomočjo šole najdejo delodajalce v gastronomiji. Priljubljene destinacije naših dijakov so: Anglija, Nemčija, Slovenija, Italija. Ta projekt se poleg plače delodajalca podpira s finančnimi sredstvi EU.
Prednosti programa so:

  • učenje jezikovnih in socialnih kompetenc,
  • razvoj osebnosti,
  • spoznavanje mednarodnih družb, kultur in gospodarstev,
  • pridobivanje ključnih kompetenc za osebnostni in poklicni razvoj.

Mednarodne izmenjave

Višja šola v Št. Petru ima redne stike s partnerskimi šolami v Sloveniji, Italiji, Angliji in Bolgariji, prej več let s partnersko šolo v Zambiji, začasno pa tudi s šolami v drugih državah. Našim dijakom omogočimo razredne in individualne izmenjave s partnerskimi šolami, ki jim omogočajo dodatno učenje jezikov, spoznavanje kulture in pridobivanje izkušenj.