WebUntis

Love is in the air

_1250190
Datum: 1. 10. 2018

Iz duhovnega sračanja v Repnjah (26.-28.9.2018), smo se dijaki 3. letnika vrnili polni novih vtisov, znanja s področja medsebojnih odnosov. Da smo se bolje srečali s temo so nam pomagali gostje. Br. Jaro, kapucin, nam je zaupal svojo zgodbo in nam predstavil kako zelo pomembna za naše odnose je najprej ljubezen do samega sebe. Alison Kogoj nam je povedala veliko o ženski in moški naravi, še več pa o ženskem ciklu in naravnem uravnavanju rojstev. Zakonca Lajevec sta bila zadnja gosta, ki sta kot piko na »i« predstavila svojo skupno pot in nam iz konkretnega življenja povedala, kako lepo je biti družina in da se je za svojo družino in zakon treba truditi vsak dan in zanjo delati. 
Srečanje nam je pomagalo, da je vsak lahko dobil nekaj zase, razmislil in povedal mnenje. Gotovo pa nam bo v pomoč tudi v prihodnje, ko se bomo še bolj konkretno odločali za svojo pot. Med seboj smo se bolje spoznali in povezali kot razred.

Ana B.