Skoči na vsebino

Praksa v tujini – Erasmus+

Deželni glavar dr. Peter Kaiser in predsednik Deželnega šolskega sveta Rudolf Altersberger sta  dijakinje in dijake Višje šole v Št. Petru 25. aprila 2017 v Koncertni hiši počastila za “brezmejno izobraževanje”.
Deželni glavar je po pozdravu navzočih dejal, da je taka praksa pomembno priporočilo za poklicno življenje, “saj sporoča, da je bil mladostnik pripravljen, da se loti česa novega in je s tem dokazal pogum za spoznavanje novih kultur,” tako Kaiser.
Zelo je ponosen na mlade ljudi, ki ponesejo Koroško v svet, hkrati pa prinesejo na Koroško mnogo novega. “To je danes izrednega pomena, saj postaja Koroška vedno bolj mednarodna in povezanost s svetom narašča. Prakse v inozemstvu so mejniki v izobrazbi.

Empfang beim Landeshauptmann copy