Uspešen začetek novega šolskega leta 2015 / 2016


Na Višji šoli v Šentpetru smo pozdravili skupno 46 novih dijakinj in dijakov v 5-letni Višji šoli za gospodarske poklice (32) in v 1-letni Strokovni gospodarski šoli (14). V obeh šolskih tipih smo že kar prvi dan po informativnem sestanku z učenci in starši začeli s špolskim vsakdanom - se pravi, da so dijaki in dijakinje že spoznali okvirni urnik, ki se ga bodo lahko držali celo šolsko leto, seveda pa si novi zučenci ogledali tudi prostore šole in cele hiše, kajti večina bo koristila poslopje poleg šolanja ja tudi za obroke. Seveda pa jih vse čaka ponovno zelo pestro š
olsko leto, saj je terminski koledar je že zdaj precej poln.