Impulz / Impuls / Impulso 2015

slika:orf
Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru je vb okviru letošnjega Impulza, kakor imenuje šolsko akademijo, praznovalča predvsem 25-letnico svojega delovanja. Ob tem je poudaril ravnatelj Stefan Schellander, da je v teh 25 letih šolo uspešno zaključilo že nad 400 absolventk in absolventov. Največ je deklet, v teku let pa je kakovosten in vsestranki pouk na šoli postal vsebolj privlačen tudi za fante. Izobraževalni težišči sta prehrana in gospodarsko poslovanje. Izobrazba traja pet let in se zaključi z zrelostnim in diplomskim izpitom (maturo).
Več o tem preberite na domači strani Slovenskega sporeda ORF
slika:orf