Skoči na vsebino

Konvent šolskih sester

Skupnost šolskih sester v Št. Petru v Rožu že več kot 100 let deluje na vzgojnem področju. Skozi desestletja so se vzgojne dejavnosti oblikovale in prilagajale potrebam družbe. Danes pod okriljem konventa deluje otroški vrtec, Višja šola za gospodarske poklice in dekliški internat.

Hitre povezave: Šolske sestre | Zgodovina | Sveta maša v samostanu | Sodelavci

Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja

So prva ženska redovna ustanova, ki je nastala na slovenskih tleh. V Mariboru jih je ustanovila s. Margareta Puhar zaradi potreb po vzgoji in izobraževanju revnih otrok v slovenskem jeziku. Materna hiša, iz katere so prve sestre prišle tudi v Št. Peter, je v Mariboru.

Šolske sestre smo ena izmed številnih redovnih ustanov, ki nam je zgled življenja po evangeliju sv. Frančišek Asiški. Naše poslanstvo je predvsem na vzgojnem področju. Temelj poslanstva je v naši izročitvi Bogu po zaobljubah čistosti, uboštva in pokorščine.

Sestre slovenske province smo na Koroškem prisotne v dveh skupnostih.

  • skupnost sester v Pliberku, v Caritas Haus Maria
  • Št. Peter v Rožu, vrtec, šola in internat

Zgodovina

Prve šolske sestre so iz Maribora v Št. Peter prišle na pobudo ustanovitelja t.i. narodne šole Mateja Ražuna leta 1908. Menil je, da bi za ohranitev, pouk in vzgojo v slovenskem jeziku one najbolje poskrbele. Ne le pouk, tudi vzgoja srca je pomembna.

Sestre so skupaj s koroško narodno skupnostjo doživljale bremena prve svetovne vojne in težo plebiscita. Ražun, ki je bil duša ustanove, se je moral za ceno življenja umakniti v Slovenijo. V drugi svetovni vojni so sestre morale prekiniti svojo vzgojno dejavnost in oditi.

Po vojni so se vrnile v razdejano in opustošeno hišo, ki je bila last šolskega društva. Obnovile so jo, da so lahko začele z gospodinjskimi tečaji in prvim slovenskim otroškim vrtcem na Koroškem. Po daljšem pogajanju s šolskim društvom je provinca z veliko težko odkupila poslopje. Sestre so imele kmetijo, ki je bila vir preživetja zanje in za gojenke. Z močno vero in zaupanjem v božje delo so nadaljevale s poslanstvom vzgoje deklet, žen in mater mnogih koroških domov.

Od vsega začetka je vzporedno s šolo deloval tudi internat za dekleta, ki je bolj oddaljenim omogočal šolanje. Z razvojem družbe in zahteve po višji izobrazbi je nastala današnja Višja šola za gospodarske poklice.

Sveta maša v samostanu

Samostan je tesno povezan z župnijo Št. Jakob v Rožu.

  • Ob nedeljah: Že tradicionalno je nedeljska jutranja maša (7.30) v samostanu slovenska. Sodelujejo naši sosedje in farani.
  • Med tednom: Med tednom obhajamo sveto mašo zjutraj ali zvečer. Razpored lahko vidite na farnem oznanilu.

Sodelavci

Včasih so sestre vse dejavnosti lahko vodile same. Danes pa to ni več mogoče, zato smo veseli, da imamo tako dobre sodelavce, ki nam pomagajo pri našem poslanstvu.