Skoči na vsebino

Petletni program

Izobrazba na Višji šoli za gospodarske poklice obsega obširno splošno izobrazbo, osnovno trgovsko izobrazbo, učenje tujih jezikov ter praktično znanje na gastronomskem in turističnem področju.

S praktično izobrazbo in obvezno prakso v gospodarstvu omogoča optimalno pripravo na nesamostojne (kot sodelavci) ali samostojne (kot podjetniki) poklice.

Dvojezičen pouk v slovenskem in nemškem jeziku

Izpit iz kuhanja in strežbe
v 4. letniku

Mednarodno priznana matura
po 5. letniku

Cilji

Bistveni cilji izobraževanja so oblikovanje osebnosti, sposobnost poklicne mobilnosti in fleksibilnosti, kreativnost, konstruktivna in pozitivna kritika, socialni angažma, sposobnost komuniciranja v učnih in tujih jezikih ter pripravljenost za nadaljnje izobraževanje.

Težišča izobrazbe

 • dvojezičen pouk v vseh predmetih (v nemščini in slovenščini),
 • večjezičnost: angleščina, italijanščina (obvezna tuja jezika), izbirni predmeti so ruščina, latinščina ali hrvaščina,
 • pospeševanje kreativnega in umetniškega oblikovanja: odrska dejavnost, zborovsko petje, glasbena skupina, literarni natečaji, oblikovanje šolskih prireditev (noč višjih šol, dan odprtih vrat, IMPULZ …),
 • trgovska in gospodarska izobrazba,
 • turizem in gastronomija,
 • prehrana in gospodarsko poslovanje,
 • kompetence na področju informacijske tehnologije.

Formalno pridobljene izkušnje

 • praktične izkušnje (obvezna praksa),
 • praktični predhodni izpit iz kuhanja in strežbe v IV. letniku,
 • zrelostni in diplomski izpit v V. letniku (matura),
 • obrtna upravičenost in evropska diploma.

Predmetnik

Odkrij svoj potencial in se pripravi na uspešno prihodnost!

Za več informacij o programu ter vpisu klikni spodnji gumb.