Skoči na vsebino

Obvezna praksa in mednarodne kooperacije

Učni načrt Višje šole za gospodarske poklice določa med III. in IV. letnikom 12-tedensko obvezno prakso. Šolsko leto se za učenke in učence III. letnika konča 31. maja, IV. letnik pa začne šolsko leto s prvim ponedeljkom meseca oktobra.

V mesecih junij, julij, avgust in september opravijo učenke in učenci 12-tedensko prakso. Sposobnosti in spretnosti, ki so si jih učenke in učenci pridobili v šoli, med obvezno prakso utrdijo in izpopolnjujejo.

Dijakinje in dijaki prakso lahko opravijo v Avstriji ali v inozemstvu, kjer poleg strokovno praktičnih dejavnosti poglobijo tudi znanja v tujih jezikih. Vodstvo šole priporoča opravljanje obvezne prakse v gostinstvu.

Dijakinje in dijaki IV. letnika opravijo spomladi predhodni zrelostni in diplomski izpit iz kuharstva in strežbe. Praksa v prvovrstnih obratih je dobra priprava za uspešen izpit.

Erasmus+

Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Učenke in učenci 5-letne Višje šole morajo po tretjem letniku opraviti prakso.

Preko Erasmus+ jo lahko opravijo v državah EU, kjer s pomočjo šole najdejo delodajalce v gastronomiji. Priljubljene destinacije naših dijakov so: Anglija, Nemčija, Slovenija, Italija. Ta projekt se poleg plače delodajalca podpira s finančnimi sredstvi EU.

Prednosti programa:

  • učenje jezikovnih in socialnih kompetenc,
  • razvoj osebnosti,
  • spoznavanje mednarodnih družb, kultur in gospodarstev,
  • pridobivanje ključnih kompetenc za osebnostni in poklicni razvoj.

Mednarodne izmenjave

Višja šola v Št. Petru ima redne stike s partnerskimi šolami v Sloveniji, Italiji, Angliji in Bolgariji, prej več let s partnersko šolo v Zambiji, začasno pa tudi s šolami v drugih državah. Našim dijakom omogočimo razredne in individualne izmenjave s partnerskimi šolami, ki jim omogočajo dodatno učenje jezikov, spoznavanje kulture in pridobivanje izkušenj.

Odkrij svoj potencial in se pripravi na uspešno prihodnost!

Za več informacij o programu ter vpisu klikni spodnji gumb.