Skoči na vsebino

Vzgoja od malih nog v vrtcu

Vrtec, ki ga upravljamo šolske sestre v Št. Petru, ustvarja temelje za celostni razvoj otrok. Z jezikovno raznolikostjo, krščanskimi vrednotami, ljubečim ravnanjem, stikom z naravo ter spoštovanjem tradicije in praznikov, vzgaja generacije otrok, ki bodo zrasle v spoštovanja vredne posameznike in člane skupnosti.

Spletna stran vrtca: http://www.kindergarten-stpeter.at/

Aktivna raba slovenskega in nemškega jezika

Vrtec, ki ga upravljamo šolske sestre v Št. Petru, je kraj, kjer se neguje bogata kulturna in jezikovna pestrost. V tem vrtcu se aktivno uporabljata tako slovenski kot nemški jezik, kar omogoča otrokom, da razvijajo večjezičnost že v zgodnji starosti. Ta pristop ne le spodbuja jezikovno raznolikost, ampak tudi krepi medkulturno razumevanje in spoštovanje.

Pozornost, krščanske vrednote in ljubeče ravnanje

Poleg jezikovne raznolikosti je vrtec zavezana pozornosti krščanskim vrednotam in ljubečemu ravnanju. Otroci se učijo pomembnosti sočutja, empatije in skrbi za druge, kar oblikuje temelje za njihov moralni razvoj. V tem varnem in spoštljivem okolju se otroci učijo ceniti različnosti med ljudmi ter graditi trdne odnose z vrstniki in vzgojitelji.

Doživeti naravo z vsemi čutili

Vrtec v Št. Petru postavlja velik poudarek na povezavi z naravo. Otroci imajo priložnost doživeti naravo z vsemi svojimi čutili. To pomeni, da se spodbuja igra na prostem, raziskovanje okolja ter učenje o naravnih pojavih. To povečuje otrokovo zavedanje in spoštovanje narave ter spodbuja trajnostno miselnost že v zgodnji starosti.

Prazniki in tradicija

Prazniki in tradicija so še en pomemben del vrtčevskega življenja. Otroci se učijo o pomenu praznikov, tradicij in običajev, kar bogati njihovo kulturno zavest. Skozi ustvarjalne dejavnosti in praznične prireditve se krepi občutek pripadnosti skupnosti in spodbuja spoštovanje kulturne dediščine.