Skoči na vsebino

Govorniški natečaj

V četrtek, 12. januarja 2017, je na naši šoli potekal letošnji govorniški natečaj ob podelitvi Tischlerjeve nagrade. 
V Ražunovi dvorani so se zbrali tekmovalci, žirija in poslušalci. Bilo je pet tekmovalcev iz treh srednjih šol, na katerih je slovenščina učni jezik: gimnazija za Slovence (SLOG), Dvojezična trgovska akademija (DTAK) in Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru (VŠ). 
Najprej so izžrebali vrstni red in prva udeleženka, Laura Sturm (SLOG), je imela govor o narečju in hišnih ter ledinskih imenih okoli Svinče vasi/Zinsdorf na Celovškem polju. Druga, Tea Jojič (DTAK), je prav tako govorila o narečju, in sicer o bovškem. Ostali trije kandidati, Simona Stoilkova (VŠ), Tobias Turk (DTAK) in Val Vouk Petrovski (SLOG) so si za temo izbrali politiko in volitve. Govori so trajali do skoraj deset minut in vsak se je trudil zagovarjati oz. utemeljiti svoje mnenje. Seveda je bilo prisotno tudi malo treme, a so jo dijaki dobro premagali in nam tehtno predstavili svoje teme.
Prvo nagrado je odnesel Val Vouk Petrovski, druga je bila učenka naše šole, Simona Stoilkova (4. letnik), tretje mesto pa je osvojila Laura Sturm.
Ta dogodek nam je prinesel nov navdih za pisanje in spodbudo, da bomo naslednje leto imeli pogum in predstavili svoje mišljenje o izbrani temi, tako kot so storili letošnji tekmovalci.

Kristina Kovač, 2. letnik