Skoči na vsebino

SLOMEJCI

V petek, 10. novembra 2017, smo se dijaki, ki smo najbolje opravili interni test o poznavanju Evropske unije, srečali v Evropski hiši v Ljubljani. Teh 80 dijakov je predstavljalo 9 šol zamejskih Slovencev iz Koroške, Goriške in Tržaške. Februarja pa bomo obiskali evropske ustanove v Bruslju, Strassburgu in Luksemburgu.
Po uvodnih pozdravih organizatorjev (Klemen Žumer IPEP in Marko Oraže NSKS) smo se srečali z dvema evropskima poslancema, Tanjo Fajon in Ivom Šoltesom, ki smo jima zastavljali aktualna vprašanja v zvezi z Evropsko unijo. Po debati in prigrizku smo se razdelili v “čezmejne” skupine, v katerih smo bili dobro premešani predstavniki različnih zamejskih šol, z namenom, da se med seboj bolje spoznamo in tudi bolje sodelujemo. Dobili smo celo domačo nalogo. Naše delo po skupinah pa je obsegalo vprašanja in pogovor o prednostih in slabostih manjšin in drugih manjšinskih tematikah ter interaktivni kviz o Evropski uniji. Za zaključek smo obiskali Državni zbor Republike Slovenije, kjer nas je pozdravil poslanec Jože Horvat. Imeli smo tudi voden ogled po parlamentu, kot popotnico pa dobili Ustavo Republike Slovenije. Dan je bil res dobro pripravljen in organiziran.