Skoči na vsebino

Vesel in blagoslovjen božič

10 Angel jim je rekel: »Ne bojte se; zakaj, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo: 11 Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Zveličar, ki je Kristus Gospod. 12 In to vam bo znamenje: našli boste dete, v plenice povito in v jasli položeno.« 13 In v hipu je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki so Boga hvalili in govorili:
14 »Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so Bogu po volji.«
Lk 2,10-14

Dragi mladi, starši in obiskovalci naše spletne strani,
vesel in blagoslovljen božič!
Da bi veselje Jezusa Kristusa nosili v srcih in ga živeli vsak dan znova.
Srečno novo leto 2017, polno lepih prijateljstev, dobrih ocen,  visokih izzivov …
Naj nas spremlja Božji blagoslov!