Petletni program

Izobrazba na Višji šoli za gospodarske poklice obsega obširno splošno izobrazbo, osnovno trgovsko izobrazbo, učenje tujih jezikov ter praktično znanje na gastronomskem in turističnem področju.

S praktično izobrazbo in obvezno prakso v gospodarstvu omogoča optimalno pripravo na nesamostojne (kot sodelavci) ali samostojne (kot podjetniki) poklice.

Cilji

Bistveni cilji izobraževanja so oblikovanje osebnosti, sposobnost poklicne mobilnosti in fleksibilnosti, kreativnost, konstruktivna in pozitivna kritika, socialni angažma, sposobnost komuniciranja v učnih in tujih jezikih ter pripravljenost za nadaljnje izobraževanje.

Težišča izobrazbe

Oglej si predmetnik

Dodatne kvalifikacije ter izbirni predmeti

Formalno pridobljene izkušnje

  • praktične izkušnje (obvezna praksa)
  • praktični predhodni izpit iz kuhanja in strežbe v IV. letniku
  • zrelostni in diplomski izpit v V. letniku
  • obrtna upravičenost in evropska diploma