WebUntis

Petletni program

Izobrazba na Višji šoli za gospodarske poklice obsega obširno splošno izobrazbo, osnovno trgovsko izobrazbo, učenje tujih jezikov ter praktično znanje na gastronomskem in turističnem področju.

S praktično izobrazbo in obvezno prakso v gospodarstvu omogoča optimalno pripravo na nesamostojne (kot sodelavci) ali samostojne (kot podjetniki) poklice.

Cilji

Bistveni cilji izobraževanja so oblikovanje osebnosti, sposobnost poklicne mobilnosti in fleksibilnosti, kreativnost, konstruktivna in pozitivna kritika, socialni angažma, sposobnost komuniciranja v učnih in tujih jezikih ter pripravljenost za nadaljnje izobraževanje.

Težišča izobrazbe

 • dvojezičen pouk v vseh predmetih (v nemščini in slovenščini),
 • večjezičnost: angleščina, italijanščina (obvezna tuja jezika), izbirni predmeti so ruščina, latinščina ali hrvaščina,
 • pospeševanje kreativnega in umetniškega oblikovanja: odrska dejavnost, zborovsko petje, glasbena skupina, literarni natečaji, oblikovanje šolskih prireditev (noč višjih šol, dan odprtih vrat, IMPULZ …),
 • trgovska in gospodarska izobrazba,
 • turizem in gastronomija,
 • prehrana in gospodarsko poslovanje,
 • učno podjetje “Marketing Tromeja”: s projekti za prostor Alpe-Jadran se naši dijaki pripravljajo na kasnejše življenje (štirijezični računalniški gospodarski slovar, …),
 • kompetence na področju informacijske tehnologije.

Oglej si predmetnik

Dodatne kvalifikacije ter izbirni predmeti

Mladi sommelier (dodatna kvalifikacija)

V učno vsebino je vključeno spoznavanje avstrijskega in mednarodnega vinogradništva in pivovarstva, znanje o žganih pijačah, kavi, čaju in brezalkoholnih pijačah.

Poznavalec sirov (dodatna kvalifikacija)

Ne poznamo veliko živil s tako dolgo tradicijo, raznolikimi okusi in izgledom, kot jih ima sir. Za pravilno postrežbo, uživanje in prodajo sira je priporočljivo temeljno znanje o tem živilu.

Barmanstvo (dodatna kvalifikacija)

Učna vsebina obsega zgodovino in tipe barov, barsko opremo ter naprave, skupine mešanih pijač, oblikovanje ponudbe v baru, kalkulacijo pijač ter komunikacijo.

Jeziki (izbirni predmet)

Obvezna tuja jezika sta angleščina ter italijanščina. Ruščina, latinščina ali hrvaščina so lahko izbirni prosti predmeti.

Odbojka (izbirni predmet)

Od leta 2003 naprej obstaja na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru odbojkarska ekipa.

Formalno pridobljene izkušnje

 • praktične izkušnje (obvezna praksa)
 • praktični predhodni izpit iz kuhanja in strežbe v IV. letniku
 • zrelostni in diplomski izpit v V. letniku
 • obrtna upravičenost in evropska diploma