Skoči na vsebino

Matura 2016

  • Blog, Matura
  • 3 min read

Nad lepimi uspehi pri letošnji maturi se veselijo maturantke in maturanti ter profesorski zbor v Št. Petru.
Pri podelitvi maturitetnih spričeval v Ražunovi dvorani so absolventkam in absolventom čestitali predsednik izpitne komisije strok. nadz. dr. Miha Vrbinc, ravnatelj mag. Stefan Schellander, razredničarka mag. Lidija Vouk-Grilc, hišna predstojnica mag. Veronika Supan, generalni konzul RS Milan Predan, direktor Franz Kelih za Mohorjevo, župan vlad. svet. Heinrich Kattnig, direktorica SGZ Neža Einspieler, mag. Matevž Seher za ZSO in podpredsednica KKZ mag. Marija Perne. Nato so maturantje vabili v hotel Melcher v Drobovlje ob Baškem jezeru.
Ražunovo nagrado, ki se podeli za najboljši uspeh pri zrelostnem izpitu, je tokrat prejela Anna Katarina Mikl iz Ločila. Vrsta vsestransko angažiranih dijakov in dijakinj pa je prejela skupno Ražunovo nagrado za posebne zasluge za časa šolanja v Šentpetru.

IMG_8308

Prva vrsta: hišna predstojnica mag. Veronika Supan, dipl. ped. Andrea Amruš-Einspieler, mag. Astrid Doheny, razredničarka mag. Lidija Vouk-Grilc, predsednik izpitne komisije dr. Miha Vrbinc, ravnatelj mag. Stefan Schellander, dr. Mirjam Zwitter-Šlemic, mag. Valentin Müller, strokovna predstojnica mag. Natascha Partl.

Druga vrsta: mag. Sonja Koschier, Anna-Maria Kuchler, Julia Kaufmann, Anna Mikl, Claudia Aschgan, Mirijam Gallob, Tanja Pernuš, Tina Lumpert, Eva Meglič, Manca Trdan, Katarina Čebulj, Kristina Willewaldt, Paulina Preiml, Anna Maria Meschnig, Simon Boštjančič.

Tretja vrsta: župan RegRat Heinrich Kattnig, mag. Daniela Kulnik, Jera Jagodic, Nina Sitar, Katarina Urank, Matej Demšar, Stela Primc, Elija Sticker, mag. Maria Olip, Verena Smrtnik, Nadja Müller, Nejc Lavtižar.

 

Nagovor maturantom s. Veronike Supan, hišne predstojnice:

Spoštovani starši, cenjeni gostje, predvsem pa drage absolventke in dragi absolventi naše ustanove!

V imenu šolskih sester Vam čestitam k opravljeni maturi!
5 let skupno prehojene poti je vedno tudi vzrok, da si drug drugemu rečemo HVALA, ker vsak izmed Vas ni samo sprejemal znanje, doživljal uspehe in neuspehe, temveč tudi sooblikoval življenje na tej ustanovi in ji dal svoj pečat.
Morda je bila to bolj kot kjerkoli drugod res skupna pot:
skupna pot razredne skupnosti, pot preizkušnje, zorenja in prijateljstva;
skupna pot vzgojiteljic in profeserjev z vami, pot učenja in oblikovanja
skupna pot sestrinske skupnosti, ki Vas je, čeprav v ozadju, vendarle spremljala, se za vas zanimala, skrbela in se včasih tudi za Vas bala;
skupna pot staršev z Vami, ko so Vam zaupali pot samovzgoje, korake v svobodno in odgovorno oblikovanje šolskega in življenskega vsakdana.

Vse te poti z ljudmi, ki so vas spremljali in bili blizu, nosite v srcu in so postale del Vas.
Sedaj po končanem šolanju stojite pred novimi izzivi.
Ob vseh odločitvah si ohranite širino duha, nadaljujte pot dobrega, stremite za tem, kar je prav, lepo in resnično in si od časa do časa najdite tudi čas za duhovne oaze, ki vam dajejo novo moč in zagona.
Ker (kot pravi Raoul Follereaou)
la vostra felicità è nel bene che farete, nella gioia che diffonderete, nel sorriso che farete fiorire e nelle lacrime che avrete asciugato.

E per questo: Complimenti e auguri
ter vse dobro na Vaši življenski poti!